Effectenarena

Met de Effectenarena krijg je de hoofdingrediënten van een interventie helder: activiteiten, effecten, investeerders en incasseerders. In dialoog analyseren en verbinden betrokkenen deze basisinformatie.

Maak een PDF


Aangemaakt op: 15-06-2016
Aangepast op: 14-04-2018

Beschrijving

Werkwijze van het instrument

In groepjes van 5 tot 7 betrokkenen wordt de Effectenarena ingevuld. Daarbij gaat het vooral om het gesprek dat ontstaat: afstemming van verwachtingen tussen de betrokken partijen of de gezamenlijke definitie van ‘wanneer het project succesvol is’.

De Effectenarena brengt vier ingrediënten met elkaar in verband:

 • de activiteiten: welke activiteiten worden ondernomen en wat is het tastbare en telbare resultaat daarvan (output)?
 • de investeerders: welke partijen leveren de bijdragen die nodig zijn voor deze activiteiten?
 • de maatschappelijke effecten: welke meerwaarde is er voor de buurt/wijk en voor de individuele bewoners/cliënten/deelnemers?
 • de incasseerders: welke partijen hebben voordeel van deze effecten?

Toelichting gebruik

De Effectenarena is gratis te downloaden en te gebruiken. Soms kan het waardevol zijn om een ervaren, onafhankelijke gespreksleider te betrekken. Ook is het mogelijk om de Effectenarena op maat te maken door bijvoorbeeld activiteiten al vooraf op te nemen, of een eigen ordening van effecten te gebruiken.

De Effectenarena werkt het best voor interventies die al aardig zijn uitgekristalliseerd. Voor projecten die nog in de idee-fase zitten, of voor wijkaanpak/-programma’s is de Effectenarena minder geschikt.

Huidig gebruik

De Effectenarena is een breed gebruikt instrument voor zeer uiteenlopende typen interventies en projecten. Zo is een speciale MKBA-versie opgenomen in de leidraad voor MKBA's in het sociale domein ter ondersteuning van de eerste stappen. 

Voorbeelden van gebruik:

 • Een goede ‘startup’ voor een project
 • Opstellen van een projectplan
 • Tussentijdse evaluatie van een samenwerkingsverband
 • Als opstap naar andere instrumenten (bijv. een MKBA of monitoring)

Bijzonderheden

Een ingevulde Effectenarena beschrijft de verwachtingen en de beelden van betrokkenen. Dat is waardevol omdat die in de praktijk vaak te beperkt gedeeld worden. De Effectenarena geeft daarmee echter nog geen zekerheid dat effecten ook echt optreden. Daar zijn aanvullende instrumenten voor nodig zoals een MKBA of monitoring.

Print een Effectenarena op groot formaat uit: A1. Op goed beschrijfbaar papier (niet te 'glossy') en bij voorkeur in kleur. De plaatselijke copyshop kan je helpen. In kleur is het natuurlijk mooier; in zwart-wit een stukje goedkoper.

Een nette uitwerking van de gespreksresultaten in dezelfde stijl is voor de gemiddelde gebruiker lastig. Wel is een powerpoint-sjabloon beschikbaar. Maar voor een nettere of complexe uitwerking is het te adviseren een professionele vormgever in de arm te nemen. 

Ontwikkelachtergrond

Het instrument is in 2007 ontwikkeld door de SEV, een voorganger van het huidige Platform31, en is in eerste instantie bedoeld voor wijkinterventies. 

Het gebruik is gratis. Het instrument is 'open source'.

Primaire bronnen

 • De meest recente versie van het werkblad: download hier
 • De beknopte instructie voor de gespreksleiding: download hier
 • De versie speciaal voor MKBA's: download hier

Extra bronnen

 • De uitgave Weten wat werkt, Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein (2013) besteedt een hoofdstuk aan de Effectenarena: De Effectenarena: evalueren als gezelschapsspel.
 • Een powerpointsjabloom om zelf een eerste uitwerking te maken: download hier

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Jochum Deuten van de redactie van de Wat werkt studio. De beschrijving is geverificieerd door andere redactieleden.

Een redactielid van de InstrumentWijzer is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van dit instrument.


Contact

Alle beschikbare informatie over het instrument is in deze instrumentbeschrijving te vinden. 

Voor verdiepende vragen kunt u contact opnemen met de oorspronkelijke ontwikkelaar vanuit de SEV/Platform31: Jochum Deuten | info@jochumdeuten.nlKenmerken

Soort informatie

Ik wil wat weten over...
Soort uitkomst

Welk soort uitkomsten/gegevens wilt u dat het instrument oplevert?
Uitvoering door

Kan de gebruiker het zelf? Of is het nodig 'derden' in te schakelen?
Aanpasbaarheid

Is het instrument op maat te maken? Zie ook onderdeel 'Toelichting gebruik'.


Kosten gebruik

Zijn er kosten voor bijv. een licentie, training of de inzet van externe deskundigen. Zie ook onderdeel 'Toelichting gebruik'.


Eisen gebruiker

Is een accreditatie/certificering/training nodig voor gebruik? Zie ook onderdeel 'Toelichting gebruik'


Vorm instrument

Welke verschijningsvorm heeft het instrument? Zie ook onderdeel 'Toelichting gebruik'


Type onderzoek

Welke onderzoekstechnieken/-benaderingen passen bij het instrument?

Thema

Voor welk onderwerp, welk aspect kan de effectiviteit worden bepaald?


Toepassing/meting bij

Waar welke doelgroep is dit instrument geschikt?


Geschikt voor

In welk domein, welk werkveld is dit instrument toe te passen?

Gevalideerd instrument

Is dit instrument gevalideerd (meet het wat het beoogt te meten)?


Doelgroepspecifiek instrument

Is dit instrument gemaakt voor een of enkele specifieke doelgroepen?


Themaspecifiek instrument

Is dit instrument gemaakt voor een of enkele specifieke thema's?Over deze instrumentbeschrijving...

Deze instrumentbeschrijving is met zorg door de redactie van de InstrumentWijzer opgesteld.
Voor vragen of aanvullingen kunt u contact opnemen met de redactie via instrumentwijzer@watwerktstudio.nl