Sociale Waarde

Sociale Waarde is een webbased instrument voor professionals in het sociaal domein om een maatschappelijke kosten-baten analyse op te zetten op basis van SROI.