Ecogram

Afbeelding van het instrument 'Ecogram'
Het ecogram brengt het sociale netwerk van de cliënt, het cliëntsysteem of huishouden uit diverse leefgebieden in beeld en maakt potentiële hulpbronnen en knelpunten zichtbaar.
Afbeelding van het instrument 'Ecogram'
Meer informatie over het ecogram Contact
Werkwijze van het instrument

    
Het doel van het ecogram is het netwerk in kaart te brengen teneinde 'informele' steun te bevorderen.

Het netwerk wordt samen met de cliënt in kaart gebracht. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in de aard van de relatie met de cliënt: praktische steun, gezelschap, advies, uitwisseling informatie en emotionele steun.

Contacten uit sociale (digitale) media kunnen bij het sociale netwerk passen.

Voor het maken van een ecogram zijn alleen pen en papier (of ondersteunende software) nodig en kennis van de belangrijkste symbolen.

Het ecogram kan worden toegepast in combinatie met het genogram: elementen van het genogram kunnen in het ecogram worden opgenomen.

Door het ecogram meteen op de computer te tekenen (met behulp van ondersteunende software) kan de afbeelding gemakkelijk in het cliëntdossier worden opgenomen, kan deze worden gewijzigd of aan­gevuld en worden gedeeld met collega’s. Deze manier van werken kan bezwaarlijk zijn doordat de computer afstand kan scheppen tussen de hulpverlener en de cliënt.

Toelichting gebruik

Een handleiding voor een ecogram is te vinden op de site van Zorgvoorbeter Er zijn geen kosten verbonden aan gebruik van het Ecogram.

Huidig gebruik

Het precieze huidige gebruik is niet bekend. Gezien de aandacht voor het sociale netwerk om hulp en steun of sociale contacten te organiseren, ligt (veelvuldig) gebruik voor de hand. Daarnaast weten we dat het ecogram gebruikt wordt bij de MantelScan, In gesprek met de mantelzorger (BRIZ) en Community Care.

Bijzonderheden

Het is niet bekend of het ecogram ook gebruikt kan worden om veranderingen in het sociaal netwerk te monitoren.

Ontwikkelachtergrond

De grondlegger is Ann Hartmann, zie de Canon sociaal werk.

Primaire bronnen

Herman, S. (2012). Het ecogram, sociale netwerken in kaart gebracht. Leuven: Politeia (tweede editie).

Kruijswijk, W. et al. (2014). Aan de slag met sociale netwerken. Utrecht: Movisie, Vilans, Actiz 

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Martijn Bool van de redactie van de Wat werkt studio en geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact

Movisie: info@movisie.nl

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Ja