Effecten Ster

afbeelding van het instrument Effectenster
Met de Effecten Ster scoort een cliënt zijn/haar mate van zelfredzaamheid op diverse thema's en maakt daarmee zijn/haar situatie en de ontwikkeling inzichtelijk.
afbeelding van het instrument Effectenster
www.effectenster.nl Contact
Werkwijze van het instrument

De cliënt vult samen met een professional de Ster in. Per thema wordt een score bepaald van 1 tot 10. Elke score is per thema gedefinieerd. Samen met de cliënt wordt bepaald welke score van toepassing is op haar situatie. Vervolgens wordt samen bepaald welk thema aangepakt wordt. Voor elk gekozen thema wordt een actieplan gemaakt. Na een periode wordt de Ster opnieuw afgenomen, zodat voortgang inzichtelijk wordt.

Voor elke type Ster is een “mijn Effecten Ster” variant beschikbaar. In deze variant vult de cliënt zelf de scores in. Met dit instrument kan de cliënt een eigen analyse maken. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het intakeproces binnen de WMO en wijkteams.

De Effecten Ster kan zo vaak worden ingevuld als cliënt en ondersteuner nuttig/nodig vinden. Om effect te meten is minimaal een begin en een eindmeting nodig hebben.

Toelichting gebruik
  • Er is keuze uit een papieren versie of een app.
  • Er zijn verschillende analyse modules beschikbaar in het dashboard.
  • Het logo is aanpasbaar (organisatie-eigen te maken).
  • Training is een vast onderdeel van implementatie en gebruik.
  • Begeleiding bij intervisie is optioneel.
  • Train de trainer programma.
  • De Effecten Ster is aanpasbaarheid/ op maat te maken / open source.
  • De kosten van het gebruik hangen sterk af van omvang van organisatie en van de modules die worden gebruikt. Kosten voor gebruik zijn periodiek. Kosten voor training zijn eenmalig.
  • Training is niet gecertificeerd.
  • Deelnemers ontvangen certificaat.
Huidig gebruik

De Effecten Ster wordt in Nederland structureel toegepast bij ruim 50 organisaties. Het model van De Effecten Ster is internationaal en wordt ruim 10 jaar toegepast binnen diverse sectoren.

Bijzonderheden

De cliënt en hulpverlener voeren samen de scores in waarbij uiteindelijk bij verschil van inzicht de hulpverlener bepaalt. In het systeem kan de cliënt aangeven het niet eens te zijn met deze score.

De Effecten Ster (professionele versie) is in te vullen door de professional.

Mijn Effecten Ster is in te vullen door de cliënt zelf of door vrijwilliger/mantelzorger. 

Ontwikkelachtergrond

    
De basis van De Effecten Ster ligt bij het Stages of Change Model van Prochaska en DiClemente (1985). In Nederland toegepast door Effecten Ster, waaronder in de verslavingszorg en justitiële organisaties. Het instrument is oorspronkelijk ontwikkeld in Engeland.

Validatie

Het instrument is in Engeland gevalideerd, in Nederland nog niet.

Primaire bronnen

    
www.effectenster.nl, Aan de slag met de Gezin Ster / Handleiding Gezin Ster (brochures). Voor elke Effecten Ster is een handleiding beschikbaar voor medewerker en cliënt.

Extra bronnen
Overige informatie

De software voor de Effectenster is doorontwikkeld met een Elektronisch Cliënt Dossier module. Daarnaast zijn in de praktijk koppelingen gerealiseerd met andere cliënt registratie systemen (waaronder Nedap).

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Marije van der Meij van de redactie van de Wat werkt studio en geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact