Effectenarena

Afbeelding van het instrument Effectenarena
Met de Effectenarena krijg je de hoofdingrediënten van een interventie helder: activiteiten, effecten, investeerders en incasseerders. In dialoog analyseren en verbinden betrokkenen deze basisinformatie.
Afbeelding van het instrument Effectenarena
info@jochumdeuten.nl Contact
Werkwijze van het instrument

In groepjes van 5 tot 7 betrokkenen wordt de Effectenarena ingevuld. Daarbij gaat het vooral om het gesprek dat ontstaat: afstemming van verwachtingen tussen de betrokken partijen of de gezamenlijke definitie van ‘wanneer het project succesvol is’.

De Effectenarena brengt vier ingrediënten met elkaar in verband:

  • de activiteiten: welke activiteiten worden ondernomen en wat is het tastbare en telbare resultaat daarvan (output)?
  • de investeerders: welke partijen leveren de bijdragen die nodig zijn voor deze activiteiten?
  • de maatschappelijke effecten: welke meerwaarde is er voor de buurt/wijk en voor de individuele bewoners/cliënten/deelnemers?
  • de incasseerders: welke partijen hebben voordeel van deze effecten?
Toelichting gebruik

De Effectenarena is gratis te downloaden en te gebruiken. Soms kan het waardevol zijn om een ervaren, onafhankelijke gespreksleider te betrekken. Ook is het mogelijk om de Effectenarena op maat te maken door bijvoorbeeld activiteiten al vooraf op te nemen, of een eigen ordening van effecten te gebruiken.

De Effectenarena werkt het best voor interventies die al aardig zijn uitgekristalliseerd. Voor projecten die nog in de idee-fase zitten, of voor wijkaanpak/-programma’s is de Effectenarena minder geschikt.

Voorbeeld effectenarena

Huidig gebruik

De Effectenarena is een breed gebruikt instrument voor zeer uiteenlopende typen interventies en projecten. Zo is een speciale MKBA-versie opgenomen in de leidraad voor MKBA's in het sociale domein ter ondersteuning van de eerste stappen. 

Voorbeelden van gebruik:

  • Een goede ‘startup’ voor een project
  • Opstellen van een projectplan
  • Tussentijdse evaluatie van een samenwerkingsverband
  • Als opstap naar andere instrumenten (bijv. een MKBA of monitoring.
Bijzonderheden

    
Een ingevulde Effectenarena beschrijft de verwachtingen en de beelden van betrokkenen. Dat is waardevol omdat die in de praktijk vaak te beperkt gedeeld worden. De Effectenarena geeft daarmee echter nog geen zekerheid dat effecten ook echt optreden. Daar zijn aanvullende instrumenten voor nodig zoals een MKBA of monitoring.

Print een Effectenarena op groot formaat uit: A1. Op goed beschrijfbaar papier (niet te 'glossy') en bij voorkeur in kleur. De plaatselijke copyshop kan je helpen. In kleur is het natuurlijk mooier; in zwart-wit een stukje goedkoper.

Een nette uitwerking van de gespreksresultaten in dezelfde stijl is voor de gemiddelde gebruiker lastig. Wel is een powerpoint-sjabloon beschikbaar. Maar voor een nettere of complexe uitwerking is het te adviseren een professionele vormgever in de arm te nemen.

Ontwikkelachtergrond

Het instrument is in 2007 ontwikkeld door de SEV, een voorganger van het huidige Platform31, en is in eerste instantie bedoeld voor wijkinterventies. 

Het gebruik is gratis. Het instrument is 'open source'.

Primaire bronnen
Extra bronnen
  • De uitgave Weten wat werkt, Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein (2013) besteedt een hoofdstuk aan de Effectenarena: De Effectenarena: evalueren als gezelschapsspel.
Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Jochum Deuten van de redactie van de Wat werkt studio. De beschrijving is geverifieerd door andere redactieleden.

Een redactielid van de InstrumentWijzer is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van dit instrument.

Contact

    
Alle beschikbare informatie over het instrument is in deze instrumentbeschrijving te vinden. 

Voor verdiepende vragen kunt u contact opnemen met de oorspronkelijke ontwikkelaar vanuit de SEV/Platform31: Jochum Deuten | info@jochumdeuten.nl

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee