Effectenkaart

Afbeelding van het instrument Effectenkaart
Een simpele structuur om (een eerste) zicht te krijgen op effecten. Veel gebruikt als eerste stap in andere methoden.
Afbeelding van het instrument Effectenkaart
Download de handleiding Contact
Werkwijze van het instrument

In een eigen document (Word / Excel) maak je de volgende kolommen aan:

  • ontvanger effect: welke partij wordt beter van een project?
  • effect: wat is dat effect?
  • hoe bereik je dat effect? (oftewel: wat is je veranderingstheorie.)

Dat zijn de basisgegevens. Naar wens kunnen extra kolommen toegevoegd worden, zoals:

  • welke activiteiten zijn nodig om het effect te bereiken?
  • wat is het tastbare resultaat (output) van deze activiteiten?
  • indicator: met welk getal wil je voortgang meten? (zie ook: monitoring)
  • doelstelling: welke score wil je wanneer realiseren op deze indicator?

Het is zeker niet verstandig om al die kolommen toe te voegen, omdat anders het overzicht verloren gaat.

Toelichting gebruik

Er is een gebruikershandleiding opgesteld. De Effectenkaart is vooral geschikt in de ontwerpfase, als oefening om een project in de vingers te krijgen.

De Effectenkaart kan samen, op een interactieve manier ingevuld worden. Maar kan ook het samenbindende resultaat zijn van andere onderzoeksinsteken en opgesteld worden op basis van bijvoorbeeld interviewmateriaal.

Bijzonderheden

    
De Effectenkaart is mede ontleend aan de eerste stappen van de SROI-methode en wordt ook wel impactmap genoemd.

De Effectenkaart impliceert een één-op-één-relatie tussen bijvoorbeeld activiteiten en effecten. In praktijk is dat soms te simpel en ontstaat een effect pas bij meerdere activiteiten of pas nadat andere effecten eerst zijn opgetreden. 

Ontwikkelachtergrond

De Effectenkaart is gedefinieerd bij een ontwikkelprogramma door een van de voorlopers van Platform31, en is gebaseerd op elementen van de SROI-methode.

Primaire bronnen

De volgende bronnen zijn te downloaden:

  • De handleiding, zoals die oorspronkelijk uitgebracht is door de SEV;
  • Een sjabloon om zelf in Word een Effectenkaart op te stellen.

Kijk hier voor een vrij uitgebreid voorbeeld van de interventie 'huismeester'.

Voorbeeld huismeester

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Jochum Deuten van de redactie van de Wat werkt studio en is nog niet geverifieerd door een ervaren gebruiker.

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee