Effectenmonitor

Logo Effectenmonitor
Met de Effectenmonitor scoort een inwoner zijn mate van zelfredzaamheid op diverse leefdomeinen en maakt daarmee zijn actuele situatie en de ontwikkeling inzichtelijk.
Logo Effectenmonitor
www.effectenmonitor.nl Contact
Werkwijze van het instrument

De inwoner vult (samen met een professional) de monitor in. Per thema wordt gescoord op een van de vijf gedragsveranderingsfasen. Vervolgens wordt samen met de hulpverlener bepaald welk thema het eerst opgepakt wordt. Voor elk gekozen leefdomein wordt een doel en actieplan gemaakt. Na een periode wordt de monitor opnieuw ingevuld, zodat voortgang van de interventie inzichtelijk wordt in het beeld van de monitor. 

Ook is het mogelijk dat de inwoner zelf de scores invult en gebruikt als zelfinzicht. Het instrument kan via de eigen website toegankelijk worden gemaakt. Per gescoord leefdomein ontvangt de inwoner een advies dat kan worden aangevuld met de sociale kaart van de eigen gemeente. Daarnaast kan bijvoorbeeld voor het intakeproces binnen de WMO en wijkteams een inwoner vooraf worden uitgenodigd om de monitor in te vullen. Meedoen kan ook op anonieme basis. 

De Effectenmonitor kan zo vaak worden ingevuld als de inwoner en ondersteuner nuttig/nodig vinden. Om effect te meten is minimaal een begin- en een eindmeting nodig.

Toelichting gebruik
 • De App wordt ondersteund met een boekje voor de inwoner.
 • Instrument wordt geleverd met een goed toegankelijk dashboard om de resultaten te kunnen volgen.
 • Bij het toepassen als intake-instrument voor bijvoorbeeld de WMO wordt een training aanbevolen.
 • Instrument biedt informatie (dashboard) voor data gestuurde intervisie.
 • Instrument kan direct worden gebruik op de website als laagdrempelige voorliggende voorziening. Adviezen kunnen op maat worden gemaakt op basis van de eigen sociale kaart.
 • De kosten van het gebruik hangen af van omvang van organisatie en van de modules die worden gebruikt.
 • Licentiekosten voor gebruik zijn periodiek. Kosten voor training zijn eenmalig.
Huidig gebruik

De Effectenmonitor wordt in Nederland toegepast bij zorginstellingen, WMO-consulenten, Beschermd Wonen, voorkomen van vechtscheidingen, welzijn, de wijkteams en schuldhulpverlening van gemeenten en bij bewind voering. Het model van de Effectenmonitor is internationaal en wordt ruim10 jaar toegepast binnen diverse sectoren. Er zijn monitoren ontwikkeld voor de volgende maatschappelijke vraagstukken/doelgroepen:

 • Participatie (mijnParticipatie)
 • Psycho-sociale problematiek (mijnHoofdzaken)
 • Dementie (mijnLeven)
 • Schulden (mijnBudget)
 • Opvoeden (mijnGezin)
 • Scheidingen (mijnRelatie)
 • Dagbesteding (mijnDag)
 • Ouderen ( mijnWelbevinden)
 • Uw Wijk (mijnWijk)
Bijzonderheden

De inwoner en de hulpverlener voeren samen de scores in waarbij uiteindelijk bij verschil van inzicht de hulpverlener bepaalt. In het systeem kan de cliënt aangeven het niet eens te zijn met deze score.

 • De Effectenmonitor (professionele versie) is in te vullen door de professional.
 • MijnMonitor is in te vullen door de inwoner zelf of door een vrijwilliger/mantelzorger.
Ontwikkelachtergrond

De basis van de Effectenmonitor ligt bij het Stages of Change Model van Prochaska en DiClemente (1985). Dit internationaal erkende model wordt ook veel toegepast bij bijvoorbeeld schuldhulpverlening, verslaving, justitie en is onderdeel van de leerstof van de social worker.

Validatie

Niet van toepassing.

Primaire bronnen

www.effectenmonitor.nl

Voor de Effectenmonitor is een algemene handleiding beschikbaar én een voor het gebruik van de App en het Dashboard.

Extra bronnen
 • Op het YouTube kanaal van de Effectenmonitor staan verschillende filmpjes waaronder cliëntervaringen.
 • Zicht op effect, een overzicht van instrumenten om zelf het effect van je aanpak te meten besteed ook aandacht aan de Effectenmonitor (De Groot & Mateman, Movisie, 2014) (pagina 33 en 34).
Overige informatie

De software voor de Effectenmonitor kan eenvoudig worden gekoppeld met een API met het eigen cliënt registratiesystemen.

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Marije van der Meij van de redactie van de Wat werkt studio en geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact
Doelgroepspecifiek instrument
Ja
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Ja