Effectmeting Jongerenwerk

afbeelding van het instrument Effectmeting Jongerenwerk
Effectmeting Jongerenwerk brengt o.b.v. van een webapplicatie individuele effecten van deelname aan jongerenwerk in beeld brengt, voor de gehele doelgroep of delen daarvan.
afbeelding van het instrument Effectmeting Jongerenwerk
www.dasystems.nl Contact
Werkwijze van het instrument

Effectmeting Jongerenwerk meet vorderingen van deelnemers aan jongerenwerk ten aanzien van de volgende leefgebieden:

  • vrijetijdsbesteding,
  • school/werk,
  • sociale vaardigheden (tussen jeugd onderling, tussen jong/oud en op straat) en
  • ontdekte talenten.

effectmeting jongerenwerk screenshot

Daarnaast worden maatschappelijke effecten op buurt- en/of gemeenteniveau vastgesteld, zoals vermindering van jongerenoverlast en verbetering van leefbaarheid.
Tot slot wordt de pedagogische kwaliteit van de aanbieder van jongerenwerk gewaardeerd.

Aan het begin van een periode vult de jongerenwerker, al dan niet samen met de jongere, een scan met een score op een reeks korte vragen in, en waardeert een leefgebied als negatief, neutraal of positief. Zo ontstaat een beoordeling voor de verschillende leefgebieden. Op basis hiervan worden één of meerdere werkdoelen afgesproken en interventies ingezet. Op een later moment, bijvoorbeeld na 6 maanden, gebeurt dit nogmaals zodat de vooruitgang van de jongere inzichtelijk wordt. Deze gegevens kunnen via de webapplicatie worden ingevuld. Zo wordt de voortgang op individueel niveau zichtbaar.

Na het invoeren van de gegevens voor een groep jongeren is het mogelijk om eenvoudig een rapportage uit te draaien met een overzicht van de resultaten die het jongerenwerk met hen als doelgroep bereikt heeft in een bepaalde periode. Na het selecteren van het werkgebied en de tijdsperiode wordt automatisch een rapport gegenereerd.

Voorbeelden van rapportages:

Voorttgangsrapportage

Voorbeeldrappportage

 

Voorbeeldrapportage

Toelichting gebruik
  • De softwaretool Effectmeting Jongerenwerk betreft een webapplicatie. Het programma berekent automatisch de voortgang op diverse leefgebieden en slaat dit op. 
  • Het instrument is niet aanpasbaar en dient in de originele vorm te worden afgenomen, maar biedt wel mogelijkheden voor aanvullende modules.
  • De jongerenwerkers voeren de metingen zelf uit. Wel is een training voor gebruikers een vast onderdeel van het pakket en is er sprake van een permanente externe technische en inhoudelijke ondersteuning. Tijdens de training krijgen de professionals uitleg over het invoeren van de metingen in het programma.
  • Alle ingevoerde informatie wordt samengebracht in één document. Het management krijgt hiermee de mogelijkheid om in één oogopslag de effecten op de gehele doelgroep in kaart te brengen. Gedurende de eerste twee jaar krijgt het management ondersteuning door Noorda en Co bij het opstellen van de definitieve rapportages. Tijdens deze ondersteuning leert het management om ook naar andere, externe effecten te kijken (afname overlast e.d.). Daarnaast is het mogelijk om de bestaande prestatie-afspraken tussen het jongerenwerk en de opdrachtgever op te nemen in deze rapportage. Men kan ervoor kiezen om de rapportage in diverse bestandstypen te genereren. Indien een rapportage nog aangevuld moet worden met extra uitleg, kan de rapportage in Word worden gedownload.
  • De ontwikkelaars vragen een vergoeding per jaar. Bij deze prijs is training en begeleiding van de organisatie en haar medewerkers inbegrepen. Het uitgangspunt is dat de organisatie dit vanaf het derde jaar zelf onder de knie heeft en er geen inhoudelijke ondersteuning meer nodig is. De kosten dalen dan vanaf het derde gebruiksjaar. Voor de exacte prijsopgave kunt u contact opnemen met de instrument-eigenaar.
Huidig gebruik

Effectmeting Jongerenwerk is als handmatige versie in het recente verleden bij 10 gemeenten toegepast. De geautomatiseerde versie is nu in gebruik bij het jongerenwerk in Waalwijk, Waspik, Sprang-Capelle en Uitgeest. Met opdrachtgevers van meerdere andere gemeenten vindt overleg plaats over invoering van de softwaretool. Daarnaast wordt het onderliggend softwarepakket gebruikt in Rotterdam, Deventer, Wezep, Nunspeet, Zeewolde, Almere, ’t Harde, Oldebroek, Maassluis en Hoek van Holland. 

Bijzonderheden

Er wordt aandacht besteed aan afstemming over het gebruik van de softwaretool in relatie tot prestatie-afspraken, met gemeente cq. andere opdrachtgevers en partners van lokaal jeugdbeleid en veiligheidsbeleid.

Ontwikkelachtergrond

    
Effectmeting Jongerenwerk is ontwikkeld in een testperiode van meerdere jaren bij 10 werksituaties van het jongerenwerk in Nederland. De handmatige versie van het instrument is ontwikkeld door bureau Noorda en Co; onderzoeksbureau voor maatschappelijke jeugdvraagstukken met als specialiteit jongerenwerk. DA Systems heeft als partner het instrument vervolgens geautomatiseerd tot een softwaretool. Effectmeting Jongerenwerk geeft antwoord op de maatschappelijke behoefte om inzicht te bieden in de effecten van het jongerenwerk.

Primaire bronnen

Over dit instrument is een brochure gemaakt.

Bekijk de brochure.

Extra bronnen

In nader overleg is bij de huidige gebruikers van Effectmeting Jongerenwerk informatie te verkrijgen over hun ervaringen. 

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door de eigenaar van het instrument en is geverifieerd door de redactie van de InstrumentWijzer.

Contact

DA Systems
Dimitri Hiy
06-12394773
info@dasystems.nl
www.dasystems.nl

Doelgroepspecifiek instrument
Ja
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee