Ervaringwijzer

Logo ervaringwijzer
Een laagdrempelig instrument dat gemeenten en zorgaanbieders in staat stelt om cliëntervaringsonderzoeken uit te voeren. Ervaringen worden gedeeld op een tijdstip en device naar keuze.
Logo ervaringwijzer
www.ervaringwijzer.nl Contact
Werkwijze van het instrument

Alles van Ervaringwijzer is gericht op het vereenvoudigen van alle facetten van een onderzoek voor alle betrokkenen. 

Met Ervaringwijzer kun je cliëntervaringen op te halen. Om dit te realiseren kunnen gebruikers op het platform op een laagdrempelige manier zelf vragenlijsten ontwikkelen. Je hebt hierin de keuze om blanco te beginnen of een gevalideerde vragenlijst te gebruiken uit de bibliotheek. Aan de hand van je keuze kun je de vragenlijst in een aantal eenvoudige stappen opzetten. Is de vragenlijst klaar dan kan deze gedeeld worden met collega’s voor controle. Wanneer de vragenlijst finaal is kan het onderzoek uit worden gestuurd op eenzelfde laagdrempelige manier. Respondenten antwoorden door te klikken op een link die wordt meegestuurd bij de uitnodiging. Hierdoor vult een respondent de vragenlijst in zijn/haar eigen device. 

Voorbeeld van een vragenlijst (screenshot)Voorbeeld van een vragenlijst
 

Screenshot van voorbeeldvraagScreenshot van voorbeeldvraag

Toelichting gebruik

Opstarten is eenvoudig en gebruikers kunnen in een korte tijd een onderzoek uiteenzetten. Hiervoor zijn vier functies op het platform: 

  1. Organisaties - met gebruik van plusjes voeg je eenvoudig organisaties/gemeenten toe waarmee je samenwerkt. Alle partijen waarmee je samenwerkt gebruiken dezelfde vragenlijsten waardoor het mogelijk is later de resultaten te vergelijken. 
  2. Vragenlijsten - in de eenvoudige editor zijn geen restricties voor het ontwerpen van een vragenlijst en inspiratie kan worden opgedaan in gedeelde vragenlijsten van andere gebruikers. Vragen zijn te clusteren en te voorzien van extra uitleg om cliënten goed te informeren.
  3. Uitvragen - het versturen van vragenlijsten kan op de volgende manieren: email, SMS, WhatsApp, via een deelbare link en op de applicatie uit de App Store & Google Play. 
  4. Resultaten - de resultaten zijn geanonimiseerd en worden real-time bijgewerkt. Na de eerste tien respons worden de resultaten voor gebruikers zichtbaar. Deze worden per vijf bijgewerkt om de privacy en anonimiteit te waarborgen. De resultaten zijn eenvoudig te exporteren, te delen en te analyseren. 

Voor cliënten is Ervaringwijzer een vragenlijst die zij bereiken door op een link te klikken in de digitale uitnodiging. De software is 24/7 beschikbaar en een cliënt kan om deze reden de vragenlijst invullen wanneer het hem/haar uitkomt. 

Binnen Ervaringwijzer is er veel vrijheid bij het inrichten van het account. Zo kan een hiërarchie worden gemaakt waardoor het mogelijk is om samen te werken met andere zorgaanbieders/gemeenten. Verder is een gebruiker helemaal vrij om een eigen vragenlijst te ontwerpen. 

De kosten lopen uiteen van €3.150 tot €8.500 voor een licentie van één jaar, afhankelijk van de grootte en wensen van de organisatie. 

Om Ervaringwijzer te gebruiken is een introductie van een uur nodig waarna je zelf alle functionaliteiten goed kunt inzetten op het platform. Zo gebruiken zorgprofessionals het instrument continue na het verlenen van zorg. Terwijl gemeente grootschalig uitvragen eenmaal per jaar.  
 

Huidig gebruik

Ervaringwijzer wordt ingezet bij vijftien gemeenten en veertien zorgaanbieders in Nederland. De toepassing van het instrument loopt uiteen van een digitaal cliëntervaringsonderzoek tot medewerkertevredenheidsonderzoeken bij autisme centra. Bij gemeente Utrecht wordt het instrument zelfs ingezet om cliëntervaringen op te halen binnen de sector sport.

Bijzonderheden

Het instrument kan snel en gemakkelijk worden gebruikt. Echter, leert de ervaring dat het ontwikkelen en uitzetten van een vragenlijst slechts een klein gedeelte van een onderzoek is. Beschouw een onderzoek dan ook als een project waar tijd en aandacht aanbesteedt dient te worden wil het succesvol zijn.

Ontwikkelachtergrond

Ervaringwijzer is in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gemeente Utrecht en gemeente Amsterdam ontwikkeld. Het instrument is ontwikkeld om het cliëntervaringsonderzoek te vernieuwen zodat dit niet eenmalig op papier wordt uitgevraagd maar een continu onderzoek wordt dat volledig digitaal wordt uitgevoerd.

Validatie

De gemeente Utrecht, Movisie en de VNG. Verder wordt de software ontwikkeld volgens de normen ISO27001 en NEN7510 de partij die de software ontwikkeld is Weave.   

Primaire bronnen
Extra bronnen
Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Ward van der Velden en is geverifieerd door de eigenaar van het instrument en Movisie.

Contact

Je kunt contact opnemen met Ervaringwijzer via:

https://www.ervaringwijzer.nl/
010-3070142
06-34561206
ward@ervaringwijzer.nl
https://www.ervaringwijzer.nl/contact/

Gevalideerd instrument
Ja
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee