Genogram

Afbeelding van het instrument Genogram
Een genogram genereert een stamboom van de cliënt met informatie over familierelaties en -rollen en verwachtingen en geeft informatie over (het bevorderen van) informele steun.
Afbeelding van het instrument Genogram
Download de handleiding Contact
Werkwijze van het instrument

Door middel van een gesprek tussen cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger en de ondersteuner worden personen in 3 of 4 generaties en hun onderlinge relaties in een stamboom in kaart gebracht.

Het instrument kan gebruikt worden tijdens een intake of gedurende een ondersteuningstraject.

Het genogram kan variëren van een eenvoudige opzet tot een gedetailleerde kaart. Voor het maken van een genogram zijn alleen potlood en papier (of ondersteunende software) nodig en kennis van de belangrijkste symbolen.

Het instrument ontwikkelt zich continu en daarom komen er regelmatig nieuwe symbolen beschikbaar, de werkwijze blijft echter hetzelfde.

Het maken van een genogram kan in 10 minuten, maar kan ook meer dan een uur in beslag nemen. Enige oefening met het gebruik van de symbolen is nodig voor een goede toepassing. Zelfstudie is aan te raden voor een goed gebruik.

Afbeelding van een genogram

Toelichting gebruik

Er bestaan eenvoudige computerprogramma's voor het maken van een genogram, zoals GenoPro (gratis te downloaden).

Voor de iPad is een app beschikbaar: iGenogram (Aan de app zijn kosten verbonden). 

Huidig gebruik

Het genogram maakt vaak onderdeel uit van een set aan instrumenten die wordt ingezet om informele zorg en sociale netwerken in kaart te brengen.

Bijzonderheden

Het genogram is ontwikkeld door Ann Hartmann, onderzoeker en ontwikkelaar van instrumenten waarmee op visuele wijze sociale netwerken in kaart gebracht kunnen worden.

Validatie

Het instrument is niet gevalideerd.

Primaire bronnen

Hier vind je de Handleiding voor het maken van een genogram.

Extra bronnen

Steyaert, J. (2012), Sociaal werk en sociale netwerken, hoog tijd voor nieuwe verbindingen. Alert, 38(3), 32-39.

Standaardwerk over genogrammen:  McGoldrick, M. e.a. (2008), Genograms: Assesment and Intervention (third edition).

Overige informatie

Het genogram kan worden toegepast in combinatie met een ecogram.

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Hanneke Mateman van de redactie van de Wat werkt studio. Deze beschrijving is nog niet geverifieerd door de eigenaar van het instrument. 

Contact

Meer informatie over het genogram en toepassingsmogelijkheden is te vinden via het Expertise Centrum Mantelzorg.

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Ja