Maatschappelijke business case (mBC)

Afbeelding van het instrument Maatschappelijke business case (mBC)
De mBC wordt veelal toegepast in de zorgsector om potentiële financiers te overtuigen van de maatschappelijke en financiële meerwaarde van een aanpak.
Afbeelding van het instrument Maatschappelijke business case (mBC)
Download de handleiding Contact
Werkwijze van het instrument

Het inzichtelijk maken van de maatschappelijke kosten en baten gebeurt in de MBc in vijf 'casussen':  

Casus 1, de cliëntcase: startpunt bij de mBC is het perspectief van de burger/het bedrijfsleven. Kernvraag daarbij is wat de meerwaarde van de interventie is voor de burger of het bedrijfsleven.
 
Casus 2, de organisatorische case: beschrijft de afbakening van de interventie en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd (wie doet wat en hoe).
 
Casus 3, de businesscase: is de bedrijfseconomische uitwerking van de interventie. Welke investeringen worden gepleegd door verschillende stakeholders en welke opbrengsten levert de interventie in bedrijfseconomische zin op?
 
Casus 4: het maatschappelijk rendement: beschrijft de impact en de gekwantificeerde maatschappelijke effecten voor alle stakeholders.
 
Casus 5: de maatschappelijke businesscase: vat casus één tot en met vier samen en beschrijft de levensvatbaarheid, succesfactoren, risico’s en eventueel ook de aanbevelingen voor toekomstige financiering.

(bron: De zin van zorglandbouw, pag. 7)

Huidig gebruik

De methode wordt het meest gebruikt voor vernieuwende aanpakken in het zorgdomein. 

Een goed voorbeeld is De zin van zorglandbouw.

Voorkant: De zin van zorglandbouw

Bijzonderheden

De uitkomsten van een mBC worden bepaald door de aannames die worden gehanteerd. Opdrachtgevers en lezers van een mBC doen er daarom goed aan kritisch naar deze aannames te kijken. En opstellers moeten dit bevorderen en minimaal transparant zijn over de gebruikte aannames.

De term maatschappelijke business case wordt ook regelmatig gebruikt als 'soortnaam' voor maatschappelijke rendements-analyses. Dan wordt de hier geschetste aanpak niet altijd gebruikt.

Ontwikkelachtergrond

De methode is rond 2009 ontwikkeld en diverse malen toegepast binnen het transitieprogramma Langdurige Zorg. Sindsdien is het ook voor andere nieuwe aanpakken gebruikt.

Primaire bronnen
Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Jochum Deuten van de redactie van de Wat werkt studio. Deze beschrijving is nog niet geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee