Mantelscan

Afbeelding van het instrument Mantelscan
Met de Mantelscan worden de samenstelling, organisatie en risicofactoren van een zorgnetwerk in kaart gebracht.
Afbeelding van het instrument Mantelscan
Movisie.nl Contact
Werkwijze van het instrument

De Mantelscan bestaat uit vijf stappen. In de eerste stap wordt de familie in beeld gebracht met behulp van een genogram. Als tweede en derde stap wordt met behulp van korte vragenlijsten de zorgsituatie en de draagkracht en draaglast van de mantelzorger(s) achterhaald. Hiertoe wordt o.a. gebruik gemaakt van de EDIZ. Met behulp van een ecogram wordt vervolgens het hele zorgnetwerk inzichtelijk gemaakt. De Mantelscan wordt afgesloten met een gericht advies.

Iedere stap kan naar gelang de situatie uitgebreid of juist kort worden uitgevoerd. Wanneer alle stappen zorgvuldig doorlopen worden, neemt het uitvoeren van de Mantelscan ongeveer 1 uur in beslag.

Ontwikkelachtergrond

De Mantelscan is ontwikkeld door Movisie in nauwe samenspraak met uitvoerend professionals en mantelzorgers.

Validatie

Het instrument is niet extern gevalideerd.

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Hanneke Mateman van de redactie van de Wat werkt studio. Deze beschrijving is nog niet geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact

Meer informatie via Movisie: (info@movisie.nl)

Doelgroepspecifiek instrument
Ja
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Ja