Mijn Positieve Gezondheid

Afbeelding van het instrument Mijn Positieve Gezondheid
Een zelf-assessment tool en gespreksinstrument met zorgverleners waarop een persoon zelf beoordeelt hoe tevreden hij/zij is met het functioneren op 6 dimensies van Positieve Gezondheid.
Afbeelding van het instrument Mijn Positieve Gezondheid
mijnpositievegezondheid.nl Contact
Werkwijze van het instrument

Mijn Positieve Gezondheid is ontwikkeld vanuit het concept van ‘Positieve Gezondheid’; een definitie van gezondheid waarin de mens centraal staat, en niet de ziekte (zie hieronder ‘Ontwikkelachtergrond’). Het uitgangspunt van Mijn Positieve Gezondheid is dat iemand een groot gebied kent waar hij/zij wel gezond is, ook al heeft hij/zij een diagnose van een ziekte.

Het concept Positieve Gezondheid bestaat uit zes dimensies:

  1. Lichaamsfuncties
  2. Mentaal welbevinden
  3. Dagelijks functioneren
  4. Kwaliteit van leven
  5. Meedoen
  6. Zingeving

Deze zes hoofddimensies hebben een onderverdeling in ‘aspecten’. Zo is de dimensie ‘Zingeving’ onderverdeeld in zinvol leven, levenslust, idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, accepteren, dankbaarheid en blijven leren.

Als operationalisering van dit concept is het spinnenweb Mijn Positieve Gezondheid met 6 assen ontworpen (zie de figuur). Hierop beoordeelt een persoon zelf met een rapportcijfer hoe tevreden hij/zij is met het functioneren op de 6 assen. Zo ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak’.  Om daarbij te helpen kunnen op de bijbehorende website MijnPositieveGezondheid.nl 42 vragen (7 per dimensie) worden beantwoord. Op basis van de antwoorden word een persoonlijk spinnenweb vastgesteld.

Enerzijds is dit instrument een zelf-assessment tool, waarmee de eigen positieve gezondheid in kaart kan worden gebracht. Daarnaast is het ook een gespreksinstrument. Met een zorgverlener kun je het gesprek aangaan: Op welk punt je iets zou willen verbeteren en daarmee je gezondheidsoppervlak vergroten? Het is mogelijk om de resultaten via een code[ETvd1]  te delen met een zorgverlener. Ook is er de mogelijkheid om (o.a.) via de GGD-appstore het instrument aan de slag te gaan. Deze tool wordt doorontwikkeld op verschillende vlakken.

Figuur Mijn positieve gezondheid

Toelichting gebruik

Mijn Positieve Gezondheid bestaat uit 42 vragen die digitaal ingevuld kunnen worden. Het is ook mogelijk om zelf het spinnenweg in te vullen door met een rapportcijfer aan te geven hoe tevreden je bent met je functioneren op de 6 assen. Dat kan eventueel ook niet-digitaal.

Het instrument kan en mag niet worden aangepast. Maar de ontwikkelaars staan open voor verdere ontwikkeling.

Het instrument is gratis te gebruiken.

Mensen kunnen het instrument zelf, al dan niet met hulp van een zorgverlener, invullen. Hier is geen training of studie voor nodig.

Huidig gebruik

Sinds de ontwikkeling van het concept Positieve Gezondheid is er veel belangstelling vanuit de zorg en het sociale domein. Onder andere provincies, gemeenten, zorggroepen, de Federatie Medisch Specialisten en Zorgbelang hebben Positieve Gezondheid opgenomen in hun beleidsdoelstellingen.

Bijzonderheden

Aandachtspunt is dat het niet altijd mogelijk is om op alle dimensies een verandering in positieve gezondheid teweeg te brengen. Bijvoorbeeld als het gaat om lichaamsfuncties bij bepaalde chronische aandoeningen. Dat is echter ook niet het uitgangspunt van het instrument; dat focust op de kracht van mensen, en niet op de beperking of ziekte.

Ontwikkelachtergrond

Huber deed onderzoek om dit concept verder te ontwikkelen en zij vond dat mensen met ervaring met ziekte vinden dat gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden. Die brede visie op gezondheid met zes dimensies noemde Huber ‘Positieve Gezondheid’. In dit concept van gezondheid staat de mens centraal, en niet de ziekte. Misschien heeft iemand wel een diagnose van een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is. Die gezondheid kan versterkt worden.

Het Institute for Positive Health (iPH) is opgericht om de uitwerking van Positieve Gezondheid naar de praktijk en het dagelijks leven te bevorderen en ondersteunen. Vanuit iPH is in samenwerking met een groep experts en op basis van gebruikerservaring het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid (versie 1.0) ontwikkeld.

Validatie

Het Institute for Positive Health (iPH) heeft het instrument ontwikkeld samen met een groep experts en ervaren gebruikers. Het is geen ‘gevalideerd meetinstrument’, daarvoor is het vanwege de complexiteit van het concept nog te vroeg. Dit betekent dat er nog verder wetenschappelijk onderzoek nodig is om de methode op juistheid te beoordelen. Daarom gaat het wetenschappelijk onderzoek door.

Primaire bronnen

Informatie over het concept Positieve Gezondheid is te vinden op https://ipositivehealth.com/

Het instrument Mijn Positieve Gezondheid is beschikbaar via https://mijnpositievegezondheid.nl/

Extra bronnen

Huber, M. (2014).  Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. Proefschrift Universiteit Maastricht.

Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. J., Kromhout, D., Leonard, B., Lorig, K., Loureiro, M. I., Meer, J. W. M. van der, Schnabel, P., Smith, R., Weel, C. van & Smid H. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343, 235-237.

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Thijs van den Enden van de redactie van de Wat Werkt studio. Deze beschrijving is nog niet geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact

Institute for Positive Health
033 303 23 09
info@iPositiveHealth.com

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee