Mijnkwaliteitvanleven.nl

Afbeelding van het instrument Mijnkwaliteitvanleven.nl
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een instrument voor mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen, mantelzorgers en mensen die willen nadenken over een gezonde leefstijl.
Afbeelding van het instrument Mijnkwaliteitvanleven.nl
www.mijnkwaliteitvanleven.nl Contact
Werkwijze van het instrument

Wat is het?
Het instrument is een online vragenlijst bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen, mantelzorgers en mensen die willen nadenken over een gezonde leefstijl. Kwaliteit van leven wordt met een vragenlijst in beeld gebracht op vier onderdelen:

 1. Hoe gaat het met mensen in het dagelijks leven?
 2. Hoe ervaren zij hun gezondheid?
 3. Hoe waarderen mensen hun omgeving daarbij?
 4. Hoe waarderen mensen hun zorg daarbij?

Daarnaast brengen mensen op negen levensgebieden in beeld of zij kunnen leven zoals bij hen past:

 • Gaan en staan waar ik wil
 • Mijn huis op orde houden
 • Mijn rol thuis vervullen
 • Mijn tijd besteden zoals ik dat wil
 • Rondkomen van mijn inkomen
 • Mijn sociale contacten en relaties onderhouden
 • Mijn persoonlijke verzorging
 • Mijn werk (betaald of onbetaald)
 • Een opleiding of cursus volgen

De gevalideerde IPA vragenlijst (NIVEL en NYFER) is onderdeel van de vragenlijst. De beschrijving van de IPA is op de InstrumentWijzer te vinden.

Wie komt aan het woord?
Deelnemers (18+) vullen zelfstandig of met ondersteuning de vragenlijst in. De vragenlijst bestaat grotendeels uit gesloten vragen. Door de gehele vragenlijst heen kunnen mensen per onderdeel in een open tekstveld een toelichting geven. Dit geeft verdiepend inzicht in de persoonlijke situatie.

Hoe werkt het?
Individuele deelnemers melden zich aan via: https://profiel.mijnkwaliteitvanleven.nl/registreren/

Deelnemers  ontvangen 2 keer per jaar per email een uitnodiging  voor het invullen van de vragenlijst.  

Deelnemers kunnen daarbij kiezen om de volledige vragenlijst in te vullen of de verkorte versie. Afhankelijk van de persoonlijke situatie duurt het invullen van de vragenlijst respectievelijk 20 tot 40 minuten of 5 tot 15 minuten.

Wat levert het op?
Deelnemers ontvangen een persoonlijk overzicht, Mijn Kwaliteitsmeter. De uitslag daarvan wordt binnen 48 uur opgestuurd. Het is ook mogelijk om een geanonimiseerde rapportage te ontvangen gericht op deelnemers die verbonden zijn aan een zorg- of welzijnsorganisatie. De geanonimiseerde uitkomsten geven organisaties inzicht in gemeenschappelijke ervaringen van hun doelgroep. Door het instrument periodiek organisatiebreed in te zetten, kunnen effecten van (bijgesteld of veranderd) beleid gemonitord worden in de tijd (effectmeting). Hiernaast kunnen de uitkomsten per gemeente, regio of landelijk worden gebundeld.

Toelichting gebruik

Om Mijnkwaliteitvanleven.nl binnen uw organisatie te gebruiken kan contact opgenomen worden via https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/contact

Huidig gebruik

Het instrument wordt gebruikt door ruim 38.000 mensen (stand van zaken 1 juli 2017, zie voor actueel aantal gebruikers www.mijnkwaliteitvanleven.nl).

Bijzonderheden

Voor mensen die hun eigen ervaringen niet meer kunnen verwoorden, is een observatiemethode ontwikkeld. De situatie wordt daarbij vanuit twee perspectieven in beeld gebracht. Vanuit het perspectief van de professionele zorgverlener en door iemand uit de persoonlijke omgeving. Beiden maken daarbij gebruik van de vragenlijst.

Ontwikkelachtergrond

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Zorgbelang Nederland, Per Saldo, KBO-PCOB en NOOM.

Validatie

De gevalideerde IPA vragenlijst (NIVEL en NYFER) is onderdeel van de vragenlijst. Daarnaast heeft het RIVM onderzocht of de vragenlijst Mijnkwaliteitvanleven.nl bruikbaar en betrouwbaar is als instrument om op populatieniveau positieve gezondheid en sociale veerkracht in beeld te brengen. De eerste resultaten zijn positief. MKVL kent een goede spreiding van de resultaten per item en meet het bredere perspectief van gezondheid (gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte).

Primaire bronnen
Extra bronnen
Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Patiëntenfederatie Nederland, eigenaar van het instrument.

Contact

Patiëntenfederatie Nederland, redactie@mijnkwaliteitvanleven.nl

Doelgroepspecifiek instrument
Ja
Gevalideerd instrument
Ja
Themaspecifiek instrument
Ja