Nederlandse Empowerment Vragenlijst (NEL)

Afbeelding van het instrument 'Nederlandse Empowerment Vragenlijst (NEL)
Met behulp van 40 uitspraken meet deze vragenlijst of een bepaald hulpaanbod voor mensen met psychische handicaps "empowerend" werkt.
Afbeelding van het instrument 'Nederlandse Empowerment Vragenlijst (NEL)
www.hee-team.nl Contact
Werkwijze van het instrument

De NEL heeft veertig items, verdeeld over zes domeinen/dimensies:

  • professionele hulp,
  • sociale steun,
  • eigen wijsheid,
  • erbij horen,
  • zelfmanagement,
  • betrokken leefgemeenschap.

De vragenlijst wordt ingevuld door de cliënt. De duur van invullen is niet bekend.

Met het herhaaldelijk afnemen van deze empowerment vragenlijst kan in kaart worden gebracht in welke mate de mensen die deze lijst invullen groeien in hun kracht. De NEL maakt het tevens mogelijk om de effecten van projecten die mensen met psychische handicaps zelf opzetten dan wel aansturen (cliëntgestuurde projecten) te vergelijken met effecten van het professionele GGZ-aanbod.

Toelichting gebruik

De NEL is een papieren vragenlijst en het gebruik is gratis.

Huidig gebruik

Er zijn in de afgelopen jaren diverse effectstudies verricht met behulp van de Nederlandse Empowerment vragenlijst, o.a. de studie naar Rehabilitatie door zelfmanagement (2016).

Ontwikkelachtergrond

De Nederlandse Empowerment Vragenlijst is ontwikkeld door het HEE-team van het Trimbos Instituut. De vele facetten van het begrip empowerment zijn verkend door mensen die in hun leven te maken hebben met ernstige en aanhoudende psychische kwetsbaarheden. Op grond van hun kennis en uitspraken is de Nederlandse Empowerment vragenlijst (NEL) ontwikkeld.

Validatie

Het Trimbos-instituut heeft het instrument gevalideerd; daarvan is een uitgebreide rapportage beschikbaar.

Primaire bronnen
Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Hanneke Mateman van de redactie van de Wat werkt studio. Deze beschrijving is nog niet geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact

Voor meer informatie: Trimbos-instituut, Wilma Boevink (w.boevink@trimbos.nl). 

Doelgroepspecifiek instrument
Ja
Gevalideerd instrument
Ja
Themaspecifiek instrument
Ja