Netwerkcirkel van Lensink

Afbeelding van het instrument Netwerkcirkel van Lensink
De netwerkcirkel brengt de contacten van de cliënt in kaart met familie, medecliënten, professionals en anderen in de samenleving, teneinde potentiële hulpbronnen te identificeren.
Afbeelding van het instrument Netwerkcirkel van Lensink
Download het instructieboek Contact
Werkwijze van het instrument

Voorafgaand aan het invullen van de netwerkcirkel wordt een groslijst van contacten gemaakt. De verschillende personen worden aan de hand van vragen naar de aard van het contact ingedeeld in 4 schillen rond de cliënt: intimi, vrienden, bekenden en diensten. De contacten worden daarnaast verdeel over 4 kwadranten: familie, medecliënten, professionals en samenleving.

Uitgangspunt is dat de cirkel van bekenden personen omvat die vrienden kunnen worden. Ook laat de cirkel zien wie (potentiële) hulpbronnen zijn.

Het invullen van de netwerkcirkel is eenvoudig en neemt 10 tot 30 minuten in beslag. Zelfstudie voor af is aan te raden met behulp van het instructieboek van Tragelzorg.

Toelichting gebruik

Het gebruik van de netwerkcirkel is gratis.

Huidig gebruik

De netwerkcirkel van Lensink wordt veel toegepast binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar is ook voor een bredere doelgroep inzetbaar.

Ontwikkelachtergrond

De netwerkcirkel is ontwikkeld door Brian Lensink, een Amerikaanse gedragswetenschapper.

Validatie

Dit instrument is niet extern gevalideerd.

Primaire bronnen

TragelZorg heeft een instructieboek ontwikkeld waarmee de cliënt zijn sociale netwerk in beeld kan brengen. De methode omvat het gebruik van de netwerkcirkel van Lensink.

Extra bronnen

Smit, B. en Gennep, A. van (1999). Netwerken van mensen met een verstandelijke handicap: werken aan sociale relaties. Praktijk en theorie. Utrecht: NIZW

Steyaert, J. en Kwekkeboom, R. (2012). De zorgkracht van sociale netwerken. Utrecht: Libertas

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Hanneke Mateman van de redactie van de Wat werkt studio. Deze beschrijving is nog niet geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact

Meer informatie over de toepassing van de netwerkcirkel via: Expertisecentrum Mantelzorg.

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Ja