Quez

Afbeelding van het instrument Quez
Quez helpt professionals en vrijwilligers om in het gesprek met de cliënt over sociale netwerken consequent uit te gaan van de eigen regie.
Afbeelding van het instrument Quez
quez.movisie.nl Contact
Werkwijze van het instrument

Quez bestaat uit een serie kaarten met vragen op vier thema's rond zelfregie: kracht, motivatie, contacten en eigenaarschap. Het doel van het instrument is het vergroten van welbevinden, emowerment en bevorderen van informele stuen via het evalueren, opbouwen of versterken van het informele netwerk.

Het materiaal bevat vragen voor het gesprek met de cliënt en reflectievragen voor de ondersteuner voor intervisie of casuïstiekbespreking.

Quez is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig contact met een hulpverlener of ondersteuner hebben.

Voor gebruik wordt een training of intervisie over zelfregie aangeraden.

Toelichting gebruik

De vragen staan op 4 themakaarten die online beschikbaar zijn.

Gebruik van Quez is gratis.

Huidig gebruik

Er zijn geen gegevens over het gebruik bekend, maar het instrument is vele malen gedownload.

Ontwikkelachtergrond

Quez is ontwikkeld door uitvoerend professionals in samenwerking met Movisie.

Validatie

Het instrument is niet extern gevalideerd.

Primaire bronnen
Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Hanneke Mateman van de redactie van de Wat werkt studio. Deze beschrijving is nog niet geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact

Voor informatie over het instrument of trainingen zelfredzaamheid: Movisie.

Doelgroepspecifiek instrument
Ja
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Ja