Storytelling

Afbeelding van het instrument Storytelling
In Storytelling worden aan de hand van de verhalen van betrokkenen bij een aanpak de activiteiten, verandertheorie en effecten (achteraf) gereconstrueerd.
Afbeelding van het instrument Storytelling
www.heskesresearch.com Contact
Werkwijze van het instrument

Het proces van Storytelling verloopt volgens een aantal stappen: nadat de onderzoeksvraag helder is, worden mogelijke effecten geïnventariseerd met bijvoorbeeld een Effectenkaart. In gesprekken met uitvoerders en andere betrokkenen worden door hen ervaren effecten opgetekend en wordt gevraagd naar hoe deze effecten tot stand gekomen zijn. Alle informatie wordt vervolgens gebundeld in een verhaal waarin de aanpak en de eindsituatie vaste elementen zijn. Tenslotte wordt het verhaal verteld of gepresenteerd aan de doelgroep en getoetst.

Een meer uitgebreide beschrijving van de werkwijze is te vinden in Zicht op Effect (Movisie, 2014).

Huidig gebruik

Storytelling wordt veel toegepast in het bedrijfsleven om de identiteit van organisaties naar binnen en buiten toe te communiceren (corporate stories). Maar de kracht van verhalen die mensen aanspreken en cijfers inkleuren wordt ook toegepast als vorm van narratief onderzoek. Een interessante publicatie over de algemene principes van storytelling is Toverballen voor het brein (van Iersel, 2016).

Voorbeelden van storytelling als (onderdeel van) narratief onderzoek zijn o.a.:

  • De persona's zoals Movisie die heeft opgesteld op als representatieve voorbeelden van Wmo-clienten, ten behoeve van beleidsontwikkeling en evaluatie.
  • Een onderzoek naar kinderen van ouders met een psychische problematiek (afstudeerscriptie Universiteit Gent).
  • De bundel De goede huismeester (2011), waarin door middel van verhalen het maatschappelijk rendement van een huismeester in een buurt zichtbaar gemaakt wordt.
Primaire bronnen

Algemene beschrijvingen van storytelling zijn te vinden op:

Een uitgebreide beschrijving van de stappen die gezet moeten worden als storytelling als onderzoeksmethode wordt ingezet staat in: deel 4 van het Storytelling handboek (Tesselaar, S. en Scheringa, A., Amsterdam: Boom, 2013). Deze publictie is helaas niet digitaal beschikbaar.

Overige informatie

Onderzoek met behulp van storytelling wordt vaak gebruikt in het kader van organisateverandering. Daarom wordt storytelling soms ook beschreven als een veranderkundige interventie.

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Hanneke Mateman van de redactie van de Wat werkt studio.

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee