Wat Telt

Afbeelding van het instrument Wat Telt
Met Wat telt ga je in gesprek met de inwoner over wat goed en minder goed gaat op basis van leefgebieden. Bij volwassenen en jongeren.
Afbeelding van het instrument Wat Telt
www.movisie.nl/wattelt Contact
Werkwijze van het instrument

Wat Telt is een instrument dat professionals en inwoners helpt om het gesprek aan te gaan over de leefgebieden die belangrijk zijn voor de inwoner en daarop aansluitend doelen op te stellen voor die leefgebieden waar het minder goed op gaat. Na verloop van tijd kan bekeken worden of er op deze leefgebieden vooruitgang is geboekt. Geaggregeerd levert dit informatie op over de bereikte effecten van de ondersteuning. Het instrument is voor volwassenen en jeugd te gebruiken.

Voorbeeld Wat telt

Wat Telt bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste is er een ‘bord’ waarop de inwoner voor 14 verschillende leefgebieden (bijv. geld, lichamelijke gezondheid, en wonen) kan aangeven hoe hij zich daarop voelt. Dit doet de inwoner door een fiche op een lijn te plaatsen van een verdrietige tot een blije smiley. Ook eventuele familieleden/mantelzorgers kunnen door middel van fiches aangeven hoe zij hierover denken. Ten derde is er ook een fiche voor de professional, die aan kan geven of die vindt dat het op een bepaald leefgebied beter of minder goed gaat dan de inwoner aangeeft. De leefgebieden die de inwoner het meest belangrijk vindt om aan te werken worden bovenaan geplaatst (prioriteren). Om de situatie te verbeteren, stelt de inwoners samen met de professional doelen daarop. Hiervoor is een  invulvel in blocnote vorm (voor jeugd en voor volwassenen) beschikbaar. De inwoner kan zelf opschrijven wanneer hij iets bereikt wil hebben. Verder wordt een vraag over de kwaliteit van leven gesteld. Op een schaal van 1 tot 10 geeft de inwoner aan hoe tevreden hij is met het leven dat hij nu leidt.

Later in het ondersteuningstraject gaat de professional met inwoner na of gestelde doelen zijn bereikt. Wanneer dit het geval is, wordt ook gekeken of er iets veranderd is aan het ‘bord’ (is de situatie verbeterd?) en of er wellicht nieuwe doelen nodig zijn om de situatie (nog verder) te verbeteren. Ook kan wederom de vraag over kwaliteit van leven worden ingevuld. Dit biedt de mogelijkheid om na verloop van tijd na te gaan  wat het effect van ondersteuning daarop is.

De gecombineerde informatie van meerdere inwoners levert onder andere informatie op over:

Welke leefgebieden inwoners het belangrijkste vinden om aan te werken;

  • Op welke leefgebieden doelen worden gesteld;
  • Of er verbetering optreedt op de leefgebieden waar het niet goed gaat;
  • Of doelen worden bereikt;
  • Of de kwaliteit van leven van inwoners verandert.

Deze informatie kan worden gebruikt om van te leren als professional, team of organisatie.

Toelichting gebruik

Het instrument bestaat uit een fysiek bord, kaartjes met leefgebieden van zowel volwassenen als jeugd, een uitlegvel leefgebieden van volwassenen en een uitlegvel leefgebieden van jeugd, fiches en een blocnote. Voor het gebruik van Wat telt lees je eerst de handleiding goed door. Bekijk ook de digitale demoversie.

Het instrument mag niet zonder toestemming aangepast worden.

Het instrument kost € 20,- excl. BTW per stuk.

Het instrument kan door professionals en organisaties zelf worden ingezet, het is raadzaam om de handleiding goed door te lezen.  Voor meer informatie over het gebruik kan contact op worden genomen met Movisie.

 

Huidig gebruik

Het instrument is ontwikkeld in 2017. De wijkteams in de gemeenten Utrecht en Eindhoven (Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht en WIJEindhoven) werken met Wat telt. Daarnaast zijn er een aantal andere organisaties (wijkteam, welzijnsorganisatie) gestart met het implementeren van of werken met Wat Telt.  

Bijzonderheden

Er is een aantal aandachtspunten rondom het instrument:

  • Het is belangrijk dat er ook aandacht wordt besteed aan leefgebieden waarop het goed gaat met de inwoner; daar kunnen krachten zitten die kunnen helpen bij de ondersteuning op leefgebieden waarop het minder goed gaat.
  • Om inzicht te krijgen in de bereikte effecten is het van belang dat het instrument meerdere malen wordt afgenomen.
  • Het instrument is bedoeld om van te leren, niet om op af te rekenen (bijv. in het kader van subsidies). Professionals, uitvoeringsorganisaties en gemeenten kunnen met elkaar het gesprek aangaan over de bereikte effecten en wat er gedaan kan worden om de ondersteuning van inwoners te verbeteren.
Ontwikkelachtergrond

In 2017 klopten de gemeenten Eindhoven en Utrecht aan bij Movisie met de vraag hoe ze in kaart konden brengen of de ondersteuning die ze inzetten ervoor zorgt dat een cliënt of inwoner passende hulp ontvangt. Movisie heeft met de gemeenten, de betrokken uitvoeringsorganisaties (Buurtteam Sociaal Utrecht en WIJeindhoven) en cliënten Wat Telt ontwikkeld. Ter inspiratie is gebruik gemaakt van verschillende monitoringsinstrumenten in het sociaal domein, zoals de Zelfredzaamheid-Matrix.

Validatie

Het instrument is nog niet gevalideerd.

Primaire bronnen
Extra bronnen

 

 

 

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Thijs van den Enden van Movisie (aangepast in 2020 door René Broekroelofs van Movisie), één van de ontwikkelaars van het instrument en redactielid van de Instrumentwijzer.

Een redactielid van de InstrumentWijzer is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van dit instrument.

Contact
Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee