ZelfredzaamheidsRadar

afbeelding van het instrument ZelfredzaamheidsRadar
De cliënt scoort zijn zelfredzaamheid samen met zijn hulpverlener op 15 domeinen. Bij een score lager dan 5 volgt een verbeterplan per domein.
afbeelding van het instrument ZelfredzaamheidsRadar
www.zelfredzaamheidsradar.nl Contact
Werkwijze van het instrument

Wat meet de ZelfredzaamheidsRadar?

De ZelfredzaamheidsRadar meet de zelfredzaamheid van zorgbehoevende cliënten op 15 domeinen. Het gaat om de domeinen: Leervermogen, Eten en drinken, Continentie, Lichaamshouding, Mobiliteit, Dag- en nacht ritme, Aan- en uitkleden, Lichaamstemperatuur, Hygiëne, Veiligheid, Communicatie, Contact met anderen, Normbesef, Dagelijkse activiteiten en Recreatie en spel.

Hoe werkt de ZelfredzaamheidsRadar?

Samen met een zorgprofessional (zoals een verpleegkundige of woonbegeleider), mantelzorger of familielid vult de cliënt de ZelfredzaamheidsRadar in. Per domein wordt er samen met de cliënt besproken of er zelfredzaamheidstekorten zijn voor het betreffende domein. De zorgprofessional stelt verhelderende vragen en voorbeelden per domein. Hierdoor wordt het voor de cliënt duidelijk wat het domein inhoudt. De zelfredzaamheid wordt per domein gescoord door middel van een cijfer. Waarbij 1 ‘geheel afhankelijk’ is en 5 ‘geheel zelfredzaam’. Samen wordt er uiteindelijk per domein een cijfer bepaald en een stip gezet op de ZelfredzaamheidsRadar. Als alle domeinen aan bod zijn gekomen worden de stippen aan elkaar verbonden. Is de cliënt geheel zelfredzaam, dan ontstaat er een wijde cirkel. Scoort de cliënt op sommige onderdelen minder in zelfredzaamheid dan ontstaan er ‘deukjes’ in de cirkel. Per ‘deukje’ wordt er bekeken of de zelfredzaamheid kan worden verbeterd, bijvoorbeeld met een hulpmiddel. Op de achterkant van de papieren versie van de ZelfredzaamheidsRadar wordt een verbeterplan opgesteld aan de hand van concrete acties of handelingen.

Bij de ZelfredzaamheidsRadar zit een app. Deze app voorziet in tips en hulpmiddelen om per domein zelfredzamer te worden. Deze tips helpen de zorgprofessional, mantelzorger of het familielid om een verbeterplan op te stellen. Dit wordt ‘ontdeuken’ genoemd. De ZelfredzaamheidsRadar gaat uit van een holistische aanpak.

Afbeelding ZelfredzaamheidsRadar

Toelichting gebruik

Er is een digitale en een papieren versie beschikbaar van de ZelfredzaamheidsRadar. De digitale is te vinden op www.zelfredzaamheidsradar.nl, de papieren versie kan worden besteld via www.locomotion.nl/winkeltje.

Daarnaast is er een app. Deze app biedt tips en hulpmiddelen per domein om de zelfredzaamheid te verbeteren.

Om te leren hoe je de ZelfredzaamheidsRadar moet invullen is er een Free Learning beschikbaar. De digitale ZelfredzaamheidsRadar, de app ZelfredzaamheidsOplossingen en ondersteuning van filmpjes en voorbeelden zijn gratis te gebruiken. De papieren versie is te bestellen voor 8 euro (25 exemplaren).

Huidig gebruik

Er is geen informatie beschikbaar over huidige gebruik.

Bijzonderheden

Er is weinig onderzoek gedaan naar het gebruik van de ZelfredzaamheidsRadar. De ZelfredzaamheidsRadar is gebaseerd op de Care Dependency Scale.

Ontwikkelachtergrond

De ZelfredzaamheidsRadar is ontwikkeld in het kader van het Zorg voor Beter project ‘GoedGebruik’, gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd door LOCOmotion. Het project ‘GoedGebruik’ richt zich op de zelfredzaamheid van cliënten met behulp van hulpmiddelen en technologie.

Validatie

Onbekend

Primaire bronnen
Extra bronnen
Overige informatie

De ZelfredzaamheidsRadar is gebaseerd op de Care Dependency Scale van Dijkstra, Buist, Dassen en Van den Heuvel (2012).

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door René Broekroelofs, Movisie en is geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact
Doelgroepspecifiek instrument
Ja
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Ja